Visie/missie

Inleiding op visie en missie
De Blinkerd is per 01-08-2016 ontstaan door het samengaan van de Ichthusschool en de Immanuëlschool en is hiermee de enige Christelijke basisschool in Monster.

Blinkerd is een ‘kaal wit duin’ en betekent ook ‘lichte plek aan de hemel’. De duintop is naar de lichte kleur genoemd die hem doet afsteken tegen de duinbegroeiing. Ook de betekenis ‘lichte plek aan de hemel’ is op deze manier ontstaan.

De naam De Blinkerd heeft hiermee een relatie met de omgeving waarin wij wonen; de duinen en de mooie luchten die we vaak vanaf de zeekant zien komen aan drijven.

Blinkerd is ook een afleiding van het werkwoord → blinken.

Blinken is de omschrijving van stralen, glanzen en schitteren. En dat is wat wij als nieuwe school willen. Een school waar iedereen met plezier naar toe gaat en zich in een omgeving van vertrouwen en ontmoeten welkom voelt. Waar met enthousiasme met elkaar en van elkaar geleerd wordt, waar gebouwd wordt en je de gelegenheid hebt je talenten te ontplooien. Iedereen hoort er bij en doet mee.

Visie: Wat willen we creëren?

Visie op het onderwijs in onze school

 • we erkennen dat er verschillen zijn tussen kinderen en dat zij verschillende onderwijsbehoeften hebben. We zijn steeds op zoek naar effectieve en efficiënte werkwijzen en werkvormen die tegemoet komen aan de verschillen in niveau, tempo, aanbod en manieren van leren;
 • wij geven passend onderwijs, binnen de mogelijkheden die wij als school kunnen bieden en volgens de kaders die staan beschreven in ons schoolondersteuningsplan;
 • vanuit een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid stemmen wij af over het leren van de kinderen. Een professionele dialoog tussen leerkrachten leidt tot hogere leerresultaten van de kinderen;
 • we brengen de individuele talenten van de leerlingen in kaart, richten ons op deze talenten en stimuleren zo hun ontwikkeling;
 • de kinderen maken zoveel mogelijk zelf verantwoorde keuzes, met het doel hen zo zelf eigenaar te laten zijn van het eigen leerproces;
 • we leren vooral door te onderzoeken, te ontdekken (leren innoveren) en te doen, met als doel de vergroting van de motivatie en betrokkenheid voor het eigen werk voor zowel leerlingen als leerkrachten;
 • we leren kinderen om te leren;
 • het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volledig geïntegreerd in ons onderwijs. ICT is één van de middelen om onze visie te realiseren. ICT is een middel om te leren op individueel niveau op elk moment en op elke plaats.
  • Personal
  • Anytime
  • Anywhere
  • Learning
 • we bereiden kinderen voor op een maatschappij met veel internationale betrekkingen;
 • we werken vanuit een professionele grondhouding, met als doel hoge opbrengsten en veel werkplezier. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid reflecteren zowel leerlingen als leerkrachten op een professionele manier op hun eigen handelen en dat van anderen;
 • wij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van leerlingen, omdat kinderen van binnenuit gemotiveerd zijn om te leren. Leren gaat dan op een natuurlijke manier.

Visie op identiteit, dit willen wij zijn!

 • wij zijn een school die leeft en werkt vanuit een Christelijke grondhouding met de bijbel als leidraad. Dit heeft invloeden op het pedagogisch klimaat, omgang met elkaar, zorg voor de omgeving;
 • op onze school voelt iedereen zich welkom en doet iedereen mee binnen de grenzen van onze normen en waarden;
 • wij zijn een school waar een goede sfeer en een veilig pedagogisch klimaat heerst, als voorwaarde om goed te kunnen leren en te ontwikkelen, zodat de kans op hogere opbrengsten maximaal is;
 • wij werken aan een goed persoonlijk contact met de kinderen, waardoor wij passend aan kunnen sluiten bij hun ontwikkeling. De relatie is de basis voor een goed leerklimaat;
 • wij willen een gecertificeerde gezonde school zijn met oog voor gezonde voeding, leefpatronen en gedrag. Iedereen is zich bewust van het belang van een goede gezondheid en wat je daar zelf voor kunt doen.

Visie op ouderbetrokkenheid

 • de grondhouding op onze school tussen leerkrachten en ouders is wederzijds respect, openheid en betrokkenheid. We hebben hetzelfde belang en doel: een goede ontwikkeling van de kinderen;
 • we betrekken ouders bij het leerproces en de ontwikkeling van hun kind, waarbij we samen op zoek gaan naar de talenten en mogelijkheden (driehoek ouder – kind – leerkracht).

 Visie op het nieuwe schoolgebouw (voorjaar 2018)

 • het schoolgebouw straalt uit: thuis voelen, gastvrijheid, ontmoeten, veiligheid, kwaliteit en leren;
 • in ons schoolgebouw heerst een optimaal klimaat voor de leerlingen en leerkrachten;
 • onze school is een duurzame school, waarbij in ieder geval wordt voldaan aan de geldende normen en eisen met als ambitieniveau energie-neutraal;
 • kleinschaligheid wordt door iedereen zeer gewaardeerd en is leidraad voor de inrichting van onze nieuwe school;
 • het schoolgebouw is flexibel ingericht, zodat leerlingen individueel, in kleine groepjes in grote groepen of klassendoorbrekend kunnen werken;
 • in de school is de mogelijkheid om voorstellingen, optredens, samenkomsten met de gehele school, of samenkomsten in kleiner verband te kunnen organiseren;
 • in het schoolgebouw zijn voldoende rustige werkplekken voor leerkrachten met een specialisme;
 • er zijn voldoende gespreksruimten in het gebouw;
 • er zijn in het schoolgebouw veel leerruimten met een speciale bestemming;
 • de ICT-infrastructuur is toegerust op de ontwikkelingen in de nabije toekomst;
 • de ruimten buiten om het gebouw zijn kindvriendelijk en op natuurlijke wijze ingericht, waarbij een geborgen en veilig karakter ervaren wordt.

Visie op Brede School met doorgaande lijn van 0-12 jaar

 • er wordt een pedagogisch doorgaande lijn gevormd voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in samenwerking met kinderdagverblijf Simba;
 • onze school biedt mogelijkheden voor opvang buiten de reguliere schooltijden;
 • buiten de reguliere schooltijden stellen wij onze school beschikbaar voor niet-schoolse activiteiten;
 • voor alle kinderen ziet de schooldag er qua tijden hetzelfde uit, waarbij we uitgaan van regelmaat en continuïteit. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt tussen onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8);
 • we halen de buitenwereld naar binnen en andersom (b.v. high tea voor bejaarden, solliciteren voor een taak, activiteit met buurtbewoners);
 • efficiënt en multifunctioneel gebruik van zoveel mogelijk ruimtes. Dus ook toegankelijkheid van gangen en multifunctionele ruimte voor leerlingen om die te gebruiken als leerruimte. Deze ruimten moeten eenvoudig betrokken kunnen worden bij de onderwijspraktijk;
 • buiten schooltijd zijn, in overleg te bepalen, ruimten beschikbaar voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten. De basislokalen hebben een oppervlakte van ongeveer 60 vierkante meter.

Missie: Waarom zijn we hier? Waarom doen we dit?

Het bereiken van leersuccessen in een veilige leerrijke omgeving

Wij maken gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten