Inschrijven

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. We heten u van harte welkom. 

Om een goed beeld te krijgen, nodigen we u graag uit voor een rondleiding. Aangezien wederzijds vertrouwen de basis is voor een goede samenwerking, is het fijn om elkaar te ontmoeten en een goed beeld te krijgen van de school.

 

Wennen op school

Voor jonge kinderen is de overstap naar de basisschool soms best spannend. Om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen, mag uw kind een aantal dagdelen komen wennen. Tegen de tijd dat uw kind vier jaar wordt, nemen we contact met u op om hierover afspraken te maken. Wanneer uw kind bij ons op Simba zit, wordt het wennen ook intern afgestemd en zullen we met elkaar zorgen voor een soepele overgang naar het starten op de basisschool. 

Aannamebeleid

Vanwege de belangstelling voor onze school, willen we u erop attenderen dat het wenselijk is om (ruim) voor het derde levensjaar aan te melden. Na de rondleiding en aanmelding hoort u van ons of uw kind kan worden ingeschreven.

Wij nemen per schooljaar maximaal 2 x 28 nieuwe 4-jarigen aan. Onze leerlingen hebben hierdoor voldoende bewegingsvrijheid in de school en wij kunnen hen de persoonlijke aandacht en begeleiding bieden waar zij recht op hebben. De leerkrachten kunnen meer voldoening halen uit hun werk. Ieder kind wordt door hen gezien.

Bij instroom in hogere groepen zal zorgvuldig gekeken worden naar de huidige groepssamenstelling om zo te bepalen of er ruimte is voor instroomleerlingen. Heeft u vragen over mogelijke plaatsing doordat u bijvoorbeeld gaat verhuizen, dan kunt u een mail sturen naar  administratie@blinkerd.pcpow.nl