Inschrijven

Hier kunt u het aanmeldingsformulier voor onze school downloaden. 

Wegens de toenemende belangstelling voor onze school, willen we u erop attenderen dat het gebruikelijk en wenselijk is om uw zoon of dochter rond het tweede levensjaar in te schrijven. 

Het ingevulde formulier kunt u op school inleveren of mailen naar info@blinkerd.pcpow.nl