Oudercommissie

De oudercommissie van onze school bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en houdt zich bezig met de ondersteuning bij allerlei activiteiten op onze school. Te denken valt aan het Sinterklaasfeest, een projectavond, de schoolreis en andere bijzondere binnen- en buitenschoolse activiteiten. 

Aan de ouders van de leerlingen wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage is € 22,50 per schooljaar. De oudercommissie ontvangt de ouderbijdrage om daarmee de activiteiten voor de leerlingen te kunnen bekostigen.

U kunt de OC bereiken via meester Michael of juf Simone.