School- en gymtijden

  Hieronder vindt u meer informatie over onze schooltijden en het gymrooster

Schooltijden

Onze lestijden staan in onderstaand schema weergegeven. Wij werken op school met een continurooster. Daardoor gaan de leerlingen niet naar huis gaan om tussen de middag pauze te houden. In plaats daarvan lunchen zij in de klas en gaan daarna buiten pauze houden. Tijdens de lunchpauze is er een medewerker van Kinderdagverblijf Simba aanwezig. 

 Ochtend inloop vanaf 8:20 uur 
Maandag08:30 - 14:30 uur
Dinsdag08:30 - 14:30 uur
Woensdag08:30 - 12:15 uur
Donderdag08:30 - 14:30 uur
Vrijdag

08:30 - 12:15 uur (onderbouw)

08:30 - 14:30 uur (bovenbouw)

Gymtijden

Op de Blinkerd worden de gymlessen voor groep 1 tot en met 8 op verschillende manieren verzorgd. De leerlingen uit groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal in ons eigen gebouw. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Vanaf groep 3 worden de gymlessen gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Gertine. Deze lessen worden gegeven in Sporthal de Wielepet of in de gymzaal van het ISW Madeweg. Hieronder kunt u het gymrooster raadplegen voor de lessen die gegeven worden door juf Gertine. 

Gymrooster maandag 

TijdGroepGymzaal
08:30 uur – 09:10 uurGroep 4Sporthal De Wielepet
09:10 uur – 09:50 uurGroep 8ASporthal De Wielepet
09:50 uur – 10:30 uurGroep 8BSporthal De Wielepet
10:30 uur – 11:10 uurGroep 7Sporthal De Wielepet
11:10 uur – 11:50 uurGroep 6/7Sporthal De Wielepet
11:50 uur – 12:30 uurGroep 6Sporthal De Wielepet
12:30 uur – 13:10 uurGroep 3Sporthal De Wielepet
13:10 uur – 13:50 uurGroep 3/4*Sporthal De Wielepet
13:50 uur – 14:30 uurGroep 5*Sporthal de Wielepet

*Groep 4/5 wordt gesplitst tijdens de gymles. De leerlingen uit groep 4 van groep 4/5 sluiten aan bij de gymles van de leerlingen van groep 3 uit groep 2/3. De leerlingen uit groep 5 van groep 4/5 sluiten aan bij de gymles van groep 5. 

Gymrooster woensdag

TijdGroepGymzaal
08:30 uur – 09:10 uurGroep 5Gymzaal ISW Madeweg
09:10 uur – 09:50 uurGroep 5/6*Gymzaal ISW Madeweg
09:50 uur – 10:30 uurGroep 6Gymzaal ISW Madeweg
10:30 uur – 11:10 uurGroep 7*Gymzaal ISW Madeweg
11:10 uur – 11:50 uurGroep 8AGymzaal ISW Madeweg
11:50 uur – 12:30 uurGroep 8BGymzaal ISW Madeweg

*Groep 6/7 wordt gesplitst tijdens de gymles. De leerlingen uit groep 6 van 6/7 sluiten aan bij de gymles van de leerlingen van groep 5. De leerlingen uit groep 7 van groep 6/7 sluiten aan bij de gymles van groep 7.