School- en gymtijden

  Hieronder vindt u meer informatie over onze schooltijden en het gymrooster

Schooltijden

Onze lestijden staan in onderstaand schema weergegeven. Wij werken op school met een continurooster. Daardoor gaan de leerlingen niet naar huis gaan om tussen de middag pauze te houden. In plaats daarvan lunchen zij in de klas en gaan daarna buiten pauze houden. Tijdens de lunchpauze is er een medewerker van Kinderdagverblijf Simba aanwezig. 

 Ochtend inloop vanaf 8:20 uur 
Maandag08:30 - 14:30 uur
Dinsdag08:30 - 14:30 uur
Woensdag08:30 - 12:15 uur
Donderdag08:30 - 14:30 uur
Vrijdag

08:30 - 12:15 uur (onderbouw)

08:30 - 14:30 uur (bovenbouw)

Gymtijden

Op de Blinkerd worden de gymlessen voor groep 1 tot en met 8 op verschillende manieren verzorgd. De leerlingen uit groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal in ons eigen gebouw. Deze lessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Vanaf groep 3 worden de gymlessen gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Gertine. Deze lessen worden gegeven in Sporthal de Wielepet of in de gymzaal van het ISW Madeweg. Hieronder kunt u het gymrooster raadplegen voor de lessen die gegeven worden door juf Gertine. 

Gymrooster maandag 

TijdGroepGymzaal
08:30 uur – 09:15 uurGroep 4Sporthal De Wielepet
09:15 uur – 10:00 uurGroep 5Sporthal De Wielepet
10:00 uur – 10:45 uurGroep 5/6Sporthal De Wielepet
10:45 uur – 11:30 uurGroep 6Sporthal De Wielepet
12:15 uur – 13:00 uurGroep 7ASporthal De Wielepet
13:00 uur – 13:45 uurGroep 7BSporthal De Wielepet
13:45 uur – 14:30 uurGroep 8Sporthal De Wielepet
   

Gymrooster donderdag

TijdGroepGymzaal
08:30 uur – 09:15 uurGroep 3Gymzaal ISW Madeweg
09:15 uur – 10:00 uurGroep 3/4Gymzaal ISW Madeweg
10:00 uur – 10:45 uurGroep 7AGymzaal ISW Madeweg
10:45 uur – 11:30 uurGroep 7BGymzaal ISW Madeweg
11:30 uur – 12:15 uurGroep 8Gymzaal ISW Madeweg
12:45 uur - 13:25 uur Groep 5Gymzaal ISW Madeweg
13:25 uur - 14:05 uurGroep 5/6Gymzaal ISW Madeweg
14:05 uur - 14:45 uur Groep 6Gymzaal ISW Madeweg