School- en gymtijden

  Hieronder vindt u meer informatie over onze schooltijden en het gymrooster

Schooltijden

Onze lestijden staan in onderstaand schema weergegeven. Wij werken op school met een continurooster. Daardoor gaan de leerlingen niet naar huis gaan om tussen de middag pauze te houden. In plaats daarvan lunchen zij in de klas en gaan daarna buiten pauze houden. Tijdens de lunchpauze is er een medewerker van Kinderdagverblijf Simba aanwezig. 

  Ochtend inloop vanaf 8:20 uur 
Maandag 08:30 - 14:30 uur
Dinsdag 08:30 - 14:30 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur
Donderdag 08:30 - 14:30 uur
Vrijdag

08:30 - 12:15 uur (groep 1 en 2)

08:30 - 14:30 uur (groep 3 t/m 8)

Gymtijden

Op de Blinkerd worden de gymlessen voor groep 1 tot en met 8 op verschillende manieren verzorgd.  De leerlingen uit groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal in ons eigen gebouw en de groepen 3 t/m 8 in Sporthal de Wielepet of in de gymzaal van het ISW Madeweg. De gymlessen worden gegeven door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs, juf Gertine. Hieronder kunt u het gymrooster raadplegen. 

Gymrooster maandag 

Tijd Groep Gymzaal
08:30 uur – 09:30 uur Groep 8a/8b/6b Sporthal De Wielepet
09:30 uur – 10:30 uur Groep 7a/7b Sporthal De Wielepet
     
12:00 uur – 12:45 uur Groep 1/2a Speellokaal de Blinkerd
12:45 uur – 13:30 uur Groep 1/2b Speellokaal de Blinkerd
13:30 uur – 14:15 uur Groep 1/2c Speellokaal de Blinkerd
     
     

Gymrooster woensdag 

Tijd Groep Gymzaal
08:30 uur – 09:15 uur Groep 7b/8b Gymzaal Madeweg
09:15 uur – 10:00 uur Groep 7a Gymzaal Madeweg
10:00 uur – 10:45 uur Groep 4b Gymzaal Madeweg
10:45 uur – 11:30 uur Groep 4a Gymzaal Madeweg
     

Gymrooster donderdag 

Tijd Groep Gymzaal
08:30 uur – 09:15 uur Groep 3b Gymzaal Madeweg
09:15 uur – 10:00 uur Groep 3a Gymzaal Madeweg
10:00 uur – 10:45 uur Groep 4a Gymzaal Madeweg
10:45 uur – 11:30 uur Groep 4b Gymzaal Madeweg
12:15 uur – 13:00 uur Groep 5a Gymzaal Madeweg
13:00 uur – 13:45 uur Groep 5b Gymzaal Madeweg
13:45 uur – 14:30 uur Groep 6a Gymzaal Madeweg
     

Gymrooster vrijdag 

Tijd Groep Gymzaal
08:30 uur – 09:15 uur Groep 5a Sporthal De Wielepet
09:15 uur – 10:00 uur Groep 5b Sporthal De Wielepet
10:00 uur – 10:45 uur Groep 6a Sporthal De Wielepet
10:45 uur – 11:30 uur Groep 8a/6b Sporthal De Wielepet
12:00 uur – 12:45 uur Groep 3b Sporthal De Wielepet
12:45 uur – 13:30 uur Groep 3a Sporthal De Wielepet