Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar en gaat in overleg met de directeur.

De MR op De Blinkerd bestaat uit:

Oudergeleding: 

Kim van der Gaag, Kirsten van der Ende, Daniël van Gent

Personeelsgeleding:

 juf Daphne (voorzitter),  juf Lorraine (secretaris), juf Monika

Contact:

Wilt u de MR bereiken? Dat kan via de e-mail: mr@blinkerd.pcpow.nl