Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar en gaat in overleg met de directeur.

De MR op De Blinkerd bestaat uit:

Oudergeleding: 

Jacqueline de Haan, Kirsten van der Ende, Trudy van der Kruijk

Personeelsgeleding:

 juf Daphne (voorzitter),  juf Linda (secretaris) en meester Martijn

Contact:

Wilt u de MR bereiken? Dat kan via de e-mail: mr@blinkerd.pcpow.nl