Ons verhaal

Wij zijn basisschool De Blinkerd, een christelijke basisschool in Monster. Wij zijn onderdeel van stichting PCPOW. 

Blinkerd is een ‘kaal, wit duin’ en betekent ook ‘lichte plek aan de hemel’. Blinkerd is daarnaast ook een afleiding van het werkwoord 'blinken'. We willen onze kinderen op school laten stralen en blinken. 

In maart 2018 hebben wij ons nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Onze visie op leren is terug te zien in het nieuwe gebouw met een flexibele inrichting en goede verbindingen met naastgelegen lokalen en diverse leerpleinen. Dit maakt het mogelijk dat wij onderwijs op maat kunnen bieden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten in het leren en spelen.

 

Plezier in leren

Leren en plezier gaan hand in hand. Als kinderen vanuit hun eigen motivatie dingen mogen ontdekken en vanuit nieuwsgierigheid mogen leren, is de motivatie groter en is leren leuk. Op de Blinkerd is er veel aandacht voor het ontdekkend en ontwerpend leren in ons O2 lab. De zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) worden geïntegreerd aangeboden middels de methode Blink. Engels wordt gegeven in alle leerjaren. In het kooklokaal krijgen de leerlingen gedurende het jaar een aantal smaak-en kooklessen. Ook hier leren kinderen op een speelse manier samenwerken, rekenen (wegen, meten, omrekenen) en taal. 

 

Je bent geliefd

De basis van leren start bij vertrouwen. Vertrouwen vanuit het kind in de leerkracht en ook vanuit de leerkracht in het kind. Op De Blinkerd mogen kinderen dit vertrouwen ervaren, maar zich bovenal geliefd voelen door hun omgeving en ieder kind voelt dat het mee mag doen. 

Wij zijn een gezonde school gericht op het thema 'welbevinden'. Wij besteden extra aandacht aan omgang met elkaar en een positief klassenklimaat. Dit doen we onder andere door de Kanjertraining in te zetten.

 

Vind je unieke print

Op De Blinkerd mogen kinderen op ontdekkingsreis. Wij als leerkrachten lopen naast de kinderen om hen te volgen en soms te sturen, maar bovenal te stimuleren zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Wij letten erop dat deze ontdekkingen bijdragen aan hun leerproces en hen elke dag een stukje verder brengen in hun ontwikkeling. 

We doen het samen

Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid bij school van groot belang is voor de algemene ontwikkeling van het kind. Samen met de ouder gaan we een samenwerking aan om ieder kind het beste te kunnen begeleiden. Ook de kinderen leren dat samenwerken hen verder helpt. Welke rol kies je als je samenwerkt en lukt het je ook een andere rol aan te nemen tijdens het samenwerken? Zo kom je samen tot een uitwerking waar je trots op bent.

Naast de samenwerking intern, werken wij met verschillende externe organisaties om aan te sluiten bij onze leerlingen. Zo werken we samen met de bibliotheek op school om gerichte aandacht te geven aan het ervaren van leesplezier. Ook is er logopedie op school.