Leerlingadviesraad (LAR)

De Blinkerd heeft een leerlingadviesraad welke bestaat uit twee vertegenwoordigers uit de verschillende groepen 5 tot en met 8. De leden van de leerlingadviesraad worden gekozen door alle leerlingen van groep 5 tot en met 8, door middel van verkiezingen. 

Tijdens de vergaderingen van de leerlingadviesraad denken de leerlingen, samen met een leerkracht mee over schoolbrede zaken. Te denken valt aan het onderhoud van het groene schoolplein of de organisatie van de lessen op school. De raad heeft daarin een adviserende rol, maar kan ook gevraagd worden om een gesprek in de klas te starten over een onderwerp waar de school verbetering in aan wilt brengen. Zo worden de leerlingen van de Blinkerd betrokken bij de schoolontwikkeling.