Buitenschoolse opvang

De Blinkerd is een Brede school samen met kinderopvang Simba. Daarnaast werken we ook samen met 2samen. Beide organisaties bieden buitenschoolse opvang. Zowel voor- als na schooltijd.

Met kinderopvang Simba hebben wij een bijzondere samenwerking, zij hebben een locatie in ons schoolgebouw. Het kooklokaal, het technieklokaal, de centrale hal, het speellokaal en het plein worden gezamenlijk gebruikt. Naast buitenschoolse opvang verzorgd kinderopvang Simba ook dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar en peuteropvang. Met deze samenwerking wil De Blinkerd iets betekenen voor kinderen van 0-12 jaar en zorgen we voor een soepele overgang naar de basisschool.

Voor verdere informatie of het inschrijven m.b.t. opvang, kunt u terecht bij de Simba of 2samen. Hieronder vindt u de websites.

Klik op een logo om doorgestuurd te worden naar de bijbehorende website.